Báo giá dịch vụ Tour VR360 lĩnh vực du lịch

Gói cơ bản

Enter your description
25.000.000 đồng
 • 10 Ảnh 360
 • Liên kết các ảnh thành Tour
 • Chỉ dẫn các điểm
 • Nhận dạng thương hiệu
 • Thông tin địa điểm
 • Tích hợp hình ảnh
 • Tích hợp Audio
 • Tích hợp file
 • Tích hợp video
 • Tích hợp Map
 • Chuyển đổi ngôn ngữ
 • Phóng to, thu nhỏ
 • Kết nối kính VR
 • Tự động xoay
 • Full màng hình
 • Chia sẽ lên mạng xã hội
 • Lưu trữ online 6 tháng
Bán Chạy

Gói mở rộng

Enter your description
Liên hệ đồng
 • Thêm ảnh 360
 • Thêm thời gian lưu trữ
 • Nhận bàn giao source
 • Edit hình ảnh
 • Chụp ảnh theo yêu cầu
 • Thêm tour trong nhà
 • Liên kết các tour khác
Nâng cao

Compare listings

So sánh